Chung tay sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn

138

Với chủ đề “Xây dựng tuyến đường không rác” và “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”, chương trình hướng tới vận động cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường, làm xanh – sạch – đẹp cảnh quan, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội VI Hội NDVN về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của hội viên nông dân và nhân dân về sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm là bảo vệ sức khỏe của chính mình và cả cộng đồng.

147367266883790-dv-phu

Tại lễ phát động, Hội ND và Hội Phụ nữ tỉnh đã ký kết triển khai và chứng kiến ký kết giao ước trong phối hợp thực hiện “Xây dựng tuyến đường không rác” và “Phong trào sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn” giữa 2 tổ chức hội thuộc các huyện, thành phố như Đà Lạt, Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Lạc Dương và Đam Rông.

Sau lễ phát động, với vai trò, trách nhiệm của 2 đơn vị, Hội ND và Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh sẽ tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên của mình tích cực hưởng ứng tham gia, đồng thời chung tay xây dựng những mô hình tuyến đường không có rác, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, làm xanh – sạch – đẹp đường làng, ngõ xóm; làm thay đổi về nhận thức, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn.

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN