Xăng dầu chính thức tăng giá từ 15h ngày 18/2

Xăng dầu chính thức tăng giá từ 15h ngày 18/2

124
Sau khi điều chỉnh, giá bán lẻ mặt hàng xăng RON 92 sẽ có giá bán mới 18.098 đồng/lít, xăng E5 giá 17.818 đồng/lít.

xang-dau-tang-gia-tu-15h-ngay-182Xăng dầu tăng giá từ 15h ngày 18/2 (ảnh minh họa).

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 18 tháng 02 năm 2017 là: 68,065 USD/thùng xăng RON 92; 66,574 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 66,105 USD/thùng dầu hỏa; 322,682 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây).

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 135/BTC-QLG ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.830,50 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; căn cứ khoản 1 Công văn số 172/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về áp dụng biện pháp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5; căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, Công văn số 37/BTC-QLG ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở, Công văn số 135/BTC-QLG ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu; nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

1.2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng như sau:

– Xăng khoáng: 300 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 569 đồng/lít);

– Xăng E5: 300 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 577 đồng/lít).

2. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:

– Xăng RON 92: tăng 504 đồng/lít;

– Xăng E5: tăng 496 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: tăng 283 đồng/lít;

– Dầu hỏa: tăng 238 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 117 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

– Xăng RON 92: không cao hơn 18.098 đồng/lít;

– Xăng E5: không cao hơn 17.818 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.305 đồng/lít;

– Dầu hỏa: không cao hơn 12.758 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.323 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

– Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2017.

– Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2017.

– Kể từ 15 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2017, là thời điểm Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày*

(03/02/2017 – 17/02/2017)

TT Ngày X92 Dầu hoả DO 0,05 FO 3,5S
1 3/2/17 68.070 66.880 66.890 325.720
2 4/2/17
3 5/2/17
4 6/2/17 68.530 66.970 67.160 324.200
5 7/2/17 67.200 65.820 66.260 319.840
6 8/2/17 66.280 64.940 65.870 315.690
7 9/2/17 68.420 66.000 66.520 319.430
8 10/2/17 68.890 65.930 66.410 320.890
9 11/2/17
10 12/2/17
11 13/2/17 69.280 66.790 67.300 328.340
12 14/2/17 68.620 65.790 66.310 321.920
13 15/2/17 68.360 65.850 66.240 323.390
14 16/2/17 68.610 66.330 66.710 328.220
15 17/2/17 66.450 65.850 66.640 321.860
Bquân 68.065 66.105 66.574 322.682

* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP’s: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt’s (Platt Singapore).

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN